US/Global

Quinyx CEO Erik Fjellborg: Hvorfor engasjement blant de ansatte er viktigere enn noensinne

For Link magazine - Swedish Chamber of Commerce for the UK, March 2024

 

Erik Fjellborg, CEO i Quinyx: Medarbeiderengasjement er viktigere enn noensinne, men trenger ikke å være komplisert - her er tre steg mot en mindre stressende arbeidsplass og redusert turnover.

Det har vært noen vanskelige år for bedrifter over hele verden. Vi jobber med globale organisasjoner i bransjer som detaljhandel, hotell- og restaurantbransjen og logistikk, og vi vet at mange bedrifter har vært opptatt av å holde på de ansatte. De ansatte er tross alt den største ressursen i enhver organisasjon. Det er de som står i sentrum: lagermedarbeiderne, servitørene, sjåførene, butikkmedarbeiderne og mange flere som får verden til å gå rundt. 

På grunn av den stadig økende inflasjonen har arbeidsgivere vært nødt til å øke lønningene for å holde på de ansatte og sikre at bedriftene holder seg flytende. Lønnsøkningene har imidlertid begrenset rekkevidde, og mange bedrifter sliter med å få råd til regelmessige lønnsøkninger. Så hva skjer da? Er det uunngåelig at de mister sine beste medarbeidere? 

Min erfaring er at det er de virksomhetene som har tatt hensyn til det bredere spekteret av medarbeiderengasjement - og lagt en strategi deretter - som har klart seg godt selv med de siste årenes usikkerhet. Rettferdig lønn er selvsagt viktig, men det er bare én av faktorene som påvirker de ansattes generelle tilfredshet og hvorvidt de føler seg verdsatt eller ikke. 

Selv om medarbeiderengasjement er viktigere enn noensinne, trenger det ikke å være komplisert, og det kan startes allerede i dag ved å ta utgangspunkt i de tre følgende punktene.

Teknologi kan bidra til å unngå underbemanning og dermed redusere stress og personalkostnadene

I vår årlige rapport State of the Frontline Workforce (SOFW), som tar for seg atferden og holdningene til mer enn 10 000 skiftarbeidere, oppgir en tredjedel av de ansatte at stress er den viktigste grunnen til at de vurderer å slutte i jobben - det vil si like mange som vurderer å slutte fordi de ønsker høyere lønn. 

Å «redusere stress» generelt høres nok ikke ut som den enkleste løsningen for mange bedrifter akkurat nå. Men det er definitivt lettere å gjøre noe med en av de største og vanligste stressfaktorene - nemlig underbemanning. Mange bransjer sliter fortsatt med å besette ledige stillinger, og når en allerede underbemannet arbeidsstyrke opplever topper i etterspørselen fra kundene, kan det skape stress.

Teknologi for vakt- og personalplanlegging kan bidra til å avlaste både ledere og ansatte. Systemer som Quinyx bruker kunstig intelligens til å lage oppdaterte bemanningsprognoser, som tar hensyn til sannsynlige topper og bunner i kundeetterspørselen, og bidrar til å sikre at ressursene fordeles på en mest mulig effektiv måte. Frontline Portal-løsningen vår kan også hjelpe til med oppgavehåndtering, slik at de ansatte føler seg mindre overveldet og mer produktive.

Det er også mulig å holde enkelte vakter åpne og fleksible, noe som gir de ansatte større eierskap til vaktplanleggingen. De kan selv velge og bestille sine egne vakter, kun ved å trykke på en knapp.

Fleksibilitet er nøkkelen

Apropos fleksibilitet: Undersøkelsene våre viser at en stor andel av skiftarbeidere fortsatt ikke har noen som helst fleksibilitet når det gjelder arbeidsmønstre - noe som igjen fører til en viktig årsak til stress på jobben. Uten større fleksibilitet er det sannsynlig at de ansatte søker seg andre steder for å finne en bedre work-life balanse.

Det kan begynne i det små - som nevnt ovenfor kan det være å gjøre det mulig for de ansatte å bytte vakter seg imellom via en app. Planlegging, skiftbytte og permisjonsforespørsler kan enkelt administreres via mobilen med verktøy for personaladministrasjon. 

Innføring av fleksible permisjonsordninger - f.eks. for å gjøre det enklere å ta fri i forbindelse med et legebesøk - vil sannsynligvis også ha en positiv effekt og bidra til å øke produktiviteten og engasjementet samtidig som fraværet reduseres.

Face-to-face møter er fortsatt viktig 

I dagens digitale verden skjer de fleste interaksjonene på arbeidsplassen via teknologi i stedet for ansikt til ansikt. Likevel bør alle arbeidsapper og andre digitale verktøy som brukes, ha et reelt formål og være til genuin hjelp, ellers vil de sannsynligvis skape mer stress for de ansatte, og ikke mindre. 

Noen ganger er det dessuten ikke noe som kan erstatte kommunikasjonen som skjer ansikt til ansikt. Det er viktig å jevnlig ta kontakt med medarbeiderne for å finne ut hva som virkelig betyr noe for dem. Ønsker de å utvikle seg i selskapet? Mangler de spesifikk opplæring? Hva er det som motiverer dem? 

Ved å vise vilje til å lytte og gi medarbeiderne mulighet til å si sin mening om viktige spørsmål (enten ansikt til ansikt eller via pulsundersøkelser i WFM-apper) kan man også bidra til at de ansatte føler seg mer verdsatt og mindre stresset.

- Erik Fjellborg er administrerende direktør og grunnlegger av Quinyx, en ledende AI-drevet programvare for personaladministrasjon som gjør det enkelt å planlegge, rapportere tid, kommunisere, budsjettere og lage prognoser for ledige medarbeidere. 

(Dette blogginnlegget ble først publisert i Link magazine)

Vil du vite mer om AI-drevne behovsprognoser og hvordan det kan hjelpe virksomheten din?

 

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.