US/Global

Én av to skiftarbeidere har vurdert å si opp

Den globale rapporten State of the Frontline Workforce 2024, der 12 500 skiftarbeidere blir spurt om deres jobbtilfredshet, er lansert!
by Emma Vaughan
 | 
02.05.2024

Bridging the gap between frontline staff and managers: Insights from the State of the Frontline Workforce Report.

Boston, London, Stockholm - 24. april: Skiftarbeiderne har talt. I 2024 er de største faktorene som påvirker dem, lav lønn, et stressende arbeidsmiljø og dårlig ledelse. Hele én av to skiftarbeidere har vurdert å si opp jobben i løpet av det siste året. Hva er det som driver misnøyen blant skiftarbeiderne? 

  • 66% av skiftarbeiderne har opplevd jobbrelatert stress
  • 30% er bekymret over at inntekten deres ikke dekker levekostnadene 
  • 18% føler de jobber for mange timer 

Årets rapport, som fokuserer på tilfredshet blant skiftarbeidere, medarbeideropplevelse og holdninger til ny teknologi, har gått gjennom svarene fra 12 500 skiftarbeidere i bransjer som detaljhandel, hotell- og restaurantbransjen og lager- og logistikkbransjen. 

Med stadig økende levekostnader, høy inflasjon og en fremtid preget av teknologi og kunstig intelligens, er det en usikker og stressende tid for mange skiftarbeidere og virksomheter. Skiftarbeiderne trenger lønn og ytelser som dekker deres grunnleggende behov, i tillegg til at de må føle seg verdsatt på jobben og få muligheter til å lære og utvikle seg.  

Rapporten viser at 66 % av skiftarbeidere har opplevd arbeidsrelatert stress. 30 % er bekymret for at inntekten ikke dekker levekostnadene, og 18 % føler at de jobber for mange timer. Stressende arbeidsmiljø er også en av de tre viktigste årsakene til at de har vurdert å slutte i jobben i løpet av det siste året. Det er en økning på hele 5 % fra 2023.

Stress kan hindre folk i å gjøre sitt beste, og kan få dem til å vurdere andre jobbalternativer. Høyt stressnivå betyr ofte lavere produktivitet og flere feil, noe som bare øker presset skiftarbeiderne allerede føler på.


«Bransjen har endret seg drastisk de siste årene, noe som har skapt nye stressfaktorer for frontlinjearbeiderne og gitt dem en følelse av undervurdering», sier Erik Fjellborg, administrerende direktør i Quinyx. «Ved å ta en helhetlig tilnærming til å engasjere frontlinjen, som inkluderer strømlinjeformede kommunikasjons- og teknologiverktøy, mer fleksibilitet og økt anerkjennelse av de ansatte, kan arbeidsgivere redusere dette stresset og skape en mer produktiv og engasjert arbeidsstyrke.»

Så hva ønsker skiftarbeiderne? Én av tre skiftarbeidere har vurdert å slutte fordi de ikke føler at de får anerkjennelse for det harde arbeidet de gjør. Skiftarbeidere ønsker å føle seg verdsatt - ikke bare økonomisk, men også gjennom muligheter for vekst og fleksibilitet i forhold til eksterne prioriteringer. Mer enn 80 % av skiftarbeiderne er imidlertid sikre på at de har andre jobbmuligheter som matcher ferdighetene deres. 

Når vi spør Gen Z og Millennials (18-43 år), er høyere lønn og en mer fleksibel arbeidsplan viktigere enn for eldre Millennials, Gen X og Baby Boomers (44-78 år). På spørsmål om hva som ville gjort jobben mer attraktiv for dem, er det en klar forskjell mellom den eldre og den yngre generasjonen. 19 % svarer mer fleksible arbeidstider, sammenlignet med 15 % for de eldre generasjonene. Hvis høyere lønn ikke er aktuelt, kan mer fleksible arbeidstider være en stor fordel å vurdere for de yngre skiftarbeiderne, ettersom de legger større vekt på dette. 

I en tid der teknologien byr på mange muligheter, kan den også skape usikkerhet og bekymring for hvordan den vil påvirke arbeidsstyrken. Heldigvis er det mye optimisme rundt kunstig intelligens blant skiftarbeidere i 2024. 51 % tror at fremtidens teknologi vil ha en positiv innvirkning på jobben deres. Av de positive sidene tror 60 % at det vil hjelpe dem med å få arbeidet gjort raskere og mer effektivt. Av de som er skeptiske til teknologiens fremtid, er 55 % bekymret for at teknologien vil eliminere deres stilling.

Så hva bør gjøres? Rapporten gjør det klart at skiftarbeidere er mer stresset enn noensinne. Selv om lønnsøkninger ikke alltid er gjennomførbart, kan arbeidsgivere lette belastningen ved å tilby fleksible arbeidsplaner og bedre kommunikasjonsteknologi. Arbeidsgivere må prioritere å holde på de ansatte, sørge for at de trives og har det bra, siden disse faktorene er like viktige som omsetning og fortjeneste.

 

De viktigste funnene i rapporten:  • 55 % av frontlinjearbeiderne har vurdert å slutte i jobben i løpet av det siste året på grunn av lav lønn, stressende arbeidsmiljøer og dårlig ledelse.
  • Arbeidsrelatert stress blant frontlinjearbeidere har økt, og 66 % rapporterer om stress i 2024, en økning på 5 % fra året før.
  • 51 % av frontlinjearbeiderne tror at fremtidige teknologiske fremskritt, inkludert kunstig intelligens, vil ha en positiv innvirkning på jobben deres.
  • Til tross for økende optimisme er 14 % av frontlinjearbeiderne bekymret for at teknologien skal eliminere stillingene deres, noe som understreker behovet for åpen kommunikasjon og støtte.
  • Yngre generasjoner prioriterer høyere lønn og fleksible arbeidstider. 70 % oppgir lønn og 19 % nevner fleksible arbeidstider som nøkkelfaktorer for å få en attraktiv jobb.
  • Eldre arbeidstakere verdsetter derimot stabilitet og langsiktig forpliktelse, og 60 % ser på frontlinjejobben som en langsiktig karriereforpliktelse.Slik ble undersøkelsen gjennomført
Rapporten State of the Frontline Workforce Report 2024 er basert på en nettbasert spørreundersøkelse som ble gjennomført mellom februar og april 2024. I løpet av denne perioden mottok vi svar fra til sammen 12 500 skiftarbeidere i detaljhandel, hotell- og restaurantbransjen, logistikk og helsesektoren. Undersøkelsen ble gjennomført i åtte land: USA, Storbritannia, Tyskland, Nederland, Sverige, Finland, Norge og Danmark. 

Om oss
Quinyx, en ledende leverandør av løsninger for bemanningsplanlegging, forbedrer hvordan organisasjoner som er avhengige av skiftarbeidere, optimaliserer virksomheten, styrer arbeidsstyrken og engasjerer sine medarbeidere. Quinyx har et internasjonalt fotavtrykk og støtter millioner av brukere hos en lang rekke kunder, blant annet Indigo, Swarovski, Starbucks, Calvin Klein, Bath & Body Works, Rituals, Victoria's Secret og Tory Burch.

Les hele rapporten her 


Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.