US/Global

Tre centrala fördelar med AI och datadriven WFM

WFM-branschen förändras just nu i grunden. För bara några år sedan kladdades scheman och personalplanering ner på lösa pappersark eller sattes mödosamt ihop på kalkylark av någon stackare framför datorn.

WFM-branschen förändras just nu i grunden. För bara några år sedan kladdades scheman och personalplanering ner på lösa pappersark eller sattes mödosamt ihop på kalkylark av någon stackare framför datorn.

Men inte nu längre!

Nu kan du med hjälp av WFM-system (engelska ordet för schemaläggnings- och personalplaneringssystem) automatiskt pussla ihop komplexa scheman baserat på arbetstidsregler, prognoser och variabler som du själv väljer. Medarbetarna får information om sitt arbetspass via en app där de även enkelt kan byta skift eller anmäla intresse för lediga skift. Också kommunikation och medarbetarengagemang har blivit viktiga komponenter i moderna personalplaneringsverktyg. 

De intelligenta verktygen ger företag med skiftarbetande personal det funktioner som de behöver för effektivare bemannings- och personalplanering, ökad produktivitet och i slutändan bättre service och kundupplevelser. Och med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning blir de här verktygen bara ännu smartare. 

I den här artikeln förklarar vi vad datadriven WFM är och vilka fördelar den ger ditt företag.


Fördelarna med datadriven WFM

Innan vi sätter oss in i fördelarna med datadriven WFM, låt oss kort sammanfatta vad AI-driven WFM är:

  • Man utnyttjar data från workforce management-verktyget och andra system för att fatta beslut om verksamheten och medarbetarna.
     
  • Man ökar medarbetarengagemanget, stärker ROI och får nya insikter om verksamheten genom att involvera personalen i schemaläggningsprocessen.

  • Man använder sig av nya verktyg, arbetsflöden och lösningar.

  • Ett verktyg för framtiden som proaktivt föreslår åtgärder till användaren baserat på inlärt beteende och automatiserade prognoser.

Datadriven WFM ger dig verktygen för att optimera din verksamhet där du vill och hur du vill – och för att frigöra kraften i din personal.

Du kan åstadkomma dessa fördelar:

1. Mindre administration

Företag som använder WFM-verktyg och moderna schemaläggningssystem märker en avsevärd minskning i tidsåtgång för administrationstunga uppgifter som schemaläggning och löneadministration. Just denna egenskap kommer att bli ännu bättre i takt med att programmen utvecklas och blir smartare. Tiden som man lägger på löneadministration kan minskas från dagar till bara några timmar och komplexa scheman och prognoser kan skapas snabbare och med större precision. 

När tid frigörs från administrativt arbete kan cheferna lägga mer tid på personalen och på att utveckla verksamheten eller fokusera på försäljning och kunder – på sådant som i slutändan verkligen spelar roll för företagets framtid och resultat.

2. Ökad försäljning

Bättre prognoser och optimerad verksamhet betyder också att du har rätt personal på rätt plats precis när du behöver dem. Dina kunder får bättre service och en trevligare kundupplevelse samtidigt som du maximerar försäljningen (eller ökad produktivitet).

3. Minskade kostnader

Lägre övertidskostnader och effektiv frånvarohantering (och färre oplanerade frånvarotimmar) är några exempel på hur datadriven WFM kan hjälpa dig att kapa kostnaderna inom alla områden i organisationen. AI kan hjälpa dig att göra en avvägning av prognostiserade kostnader, och jämföra dessa med utfall, får att på så sätt hjälpa dig att ta fram den mest lönsamma resursplaneringen.


Investering i AI lönar sig

Kort och gott, AI och datadriven workforce management hjälper dig att arbeta smartare. Den gör livet lättare, ökar nöjdheten bland anställda och kunder och gör verksamheten mer framgångsrik och lönsam.

Nedan ser du ett exempel på möjlig ROI när AI integreras med Quinyx WFM. I detta verkliga exempel granskas ROI under sex månader i ett företag med 30 butiker och 300 anställda.

Screenshot 2020-05-12 at 11.09.52

För mer information, se vårt webinar och lär dig hur du frigör kraften hos din personal med datadriven WFM.

Se webinaret

Upptäck Quinyx redan idag

Lämna dina kontaktuppgifter nedan så hör vi av oss och bokar in en kostnadsfri demo, helt utan förpliktelser.