US/Global

7 fordeler med strategisk personalplanlegging

Ifølge en undersøkelse fra HR.com vil bedrifter som implementerer en personalplanleggingsløsning, oppnå en gjennomsnittlig kostnadsbesparelse på 6–10 ..

Ifølge en undersøkelse fra HR.com vil bedrifter som implementerer en personalplanleggingsløsning, oppnå en gjennomsnittlig kostnadsbesparelse på 6–10 prosent på under 12 måneder. Bedrifter vil raskt merke effekten av denne besparelsen. I løpet av ett år har du tjent inn investeringen, og den enkle implementeringen sørger for en smertefri overgang til en ny personalplanleggingsløsning.

Men hvor kommer disse besparelsene fra, og hva er de typiske fordelene bedrifter ser etter etter å ha implementert en slik løsning? Listen nedenfor, som inneholder tall fra HR.com-undersøkelsen, viser deg syv umiddelbare fordeler bedriften din oppnår med en personalplanleggingsløsning:

1. ØKT ADMINISTRATIV EFFEKTIVITET

Nesten 60 prosent av bedriftene som deltok i forskningen, sier de har oppnådd en forbedring av sin administrative effektivitet. En personalplanleggingsløsning automatiserer sentrale prosesser og sparer tid, spesielt for ledere – hver eneste dag. Arbeidsintensive oppgaver blir automatiserte, og det er her du oppnår de største tidsbesparelsene.

2. KOSTNADSBESPARELSER

For de fleste bedrifter utgjør lønnskostnader en av de største faste utgiftspostene. Du kan oppnå store besparelser ved å kontrollere disse kostnadene mer effektivt – fra administrasjon av overtid til oppretting av smartere vaktlister. 60 prosent av bedriftene som deltok i undersøkelsen, svarte at kostnadsbesparelser var den vanligste fordelen de så innen det første året de brukte en personalplanleggingsløsning.

3. ØKT ETTERLEVELSE

Arbeidstidsdirektiver og arbeidstakerrettigheter kan gjøre vaktplanleggingen komplisert og tidkrevende. 42 prosent av bedriftene svarte at de hadde oppnådd økt etterlevelse og færre planleggingsfeil ved å ta i bruk en personalplanleggingsløsning.

4. ØKT KUNDETILFREDSHET

Selv om du kanskje ikke er klar over det, er det å implementere en personalplanleggingsløsning en fin måte å investere i kundene dine på. Siden ledere i gjennomsnitt sparer ni timer i uken, kan de bruke mer tid på å utvikle bedriften og skape vekst, noe som fører til en bedre kundeopplevelse og mer fornøyde kunder.

5. ØKT PRODUKTIVITET BLANT DE ANSATTE

I undersøkelsen oppgav 40 prosent av bedriftene at økt produktivitet blant de ansatte var den største fordelen med en personalplanleggingsløsning. Forbedret effektivitet og produktivitet bidrar til økte inntekter, kostnadsbesparelser og en mer lønnsom drift.

6. REDUSERT FRAVÆR

Med en personalplanleggingsløsning kan du sentralisere alt av fravær og fraværsstyring. Kostnader knyttet til kortidsfravær, Kostnader knyttet til kortidsfravær, kostet norske bedrifter 36 milliarder i 2018. Nesten 40 prosent av bedriftene sier at de har opplevd en nedgang i fraværet etter å ha investert i en personalplanleggingsløsning.

7. BEDRE INNSIKT I BEDRIFTEN

Nesten to tredjedeler av bedriftsledere sier at en personalplanleggingsløsning hjelper dem å få bedre innsikt i bedriften sin. Ved å bruke informasjon i sanntid kan de administrere virksomheten mer effektivt, med bedre oversikt over alt fra sykedager til antall arbeidstimer jobbet i henhold til budsjetterte timer.

Siden alle bedrifter har ulike utfordringer, vil den største gevinsten variere fra tilfelle til tilfelle. Det vi imidlertid vet helt sikkert, er at alle bedrifter sparer penger ved å ta i bruk en personalplanleggingsløsning.

Ekspertteamet vårt hjelper deg gjerne med å finne de områdene hvor bedriften din kan spare inn mest mulig penger, og deretter implementere den beste løsningen for dere.

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.