US/Global

Effektivisere arbeidsstyrken

Akkurat nå bruker de beste personalplanleggingsløsningene elementer av kunstig intelligens og maskinlæring som hjelp til alt fra å sette opp tidsplaner til å forbedre fraværshåndteringen.

Akkurat nå bruker de beste personalplanleggingsløsningene elementer av kunstig intelligens og maskinlæring som hjelp til alt fra å sette opp tidsplaner til å forbedre fraværshåndteringen.

Quinyx har arbeidet med kunstig intelligens på ulike nivåer i mange år. Det er ikke noe nytt for oss. Fra avanserte prognoser til intelligente, automatiske tidsplaner: Kunstig intelligens er allerede vanlig innenfor personalplanlegging, og bruken vil bare bli mer utbredt i tiden som kommer.

Hva er det egentlig som er så fantastisk med kunstig intelligens i personalplanleggingen?

Svaret er enkelt:

Kunstig intelligens er spennende fordi den gir deg muligheten til å optimalisere balansen mellom tjenestenivåer og kostnader – og til å velge hvordan denne optimaliseringen skal se ut.

Så hvor kan du optimalisere? Og hvor bør du optimalisere? Og hvordan ser denne optimaliseringen ut?

Tre områder for optimalisering av virksomheten

Bedriftene som vi jobber med, ønsker vanligvis å optimalisere tre viktige områder, nemlig medarbeidertilfredshet, kundetilfredshet og kostnader

Du kan velge hvor du vil optimalisere, og hvilke områder du vil fokusere på, i direkte tilknytning til de viktige nøkkeltallene dine. Det du ikke kan gjøre (ennå), er å optimalisere for alle de tre områdene hele tiden. Samtidig mener vi jo at når du optimaliserer tidsplanene for medarbeidertilfredshet, optimaliserer du dem faktisk også for kundetilfredshet og kostnader.

Medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredshet er det du bør optimalisere hvis medarbeiderengasjement er en prioritet. Eksempel: En tidsplan som er optimalisert for medarbeidertilfredshet, kan sikre at en medarbeider har nok fritid mellom hvert skift og ikke jobber hver helg. Den kunstige intelligensen i personplanleggingssystemet bruker regler og data for å sørge for at de ansatte jobber skift og skiftmønstre som de sannsynligvis er tilfredse med. Resultatet er tilfredse medarbeidere, som i sin tur gir bedre kundetilfredshet, færre sykedager og høyere produktivitet.

Kostnader

Kunstig intelligens kan hjelpe deg med å optimalisere for kostnader på flere måter. Den kan for eksempel bidra til å redusere overtidskostnadene og sørge for at bedriften alltid har det laveste mulige bemanningsnivået for å dekke den forventede etterspørselen. Det betyr at bedriften aldri er overbemannet, og at den aldri overskrider de budsjetterte arbeidskostnadene.

 

Kundetilfredshet

Kunstig intelligens i personalplanleggingssystemet kan analysere data som tidligere salg og tilfredshetsnivåer, og hjelpe deg med å optimalisere kundetilfredsheten ved å sørge for at du alltid har flere medarbeidere på et skift enn det etterspørselsprognosen tilsier. Det betyr at du har flere medarbeidere som kan konsentrere seg om å gi kundene en enestående service.

Hvorfor du bør optimalisere for medarbeidertilfredshet

Medarbeidertilfredshet anses altfor som noe som er «kjekt å ha», men som ikke er en nødvendighet. Vi mener at dette er en farlig misforståelse. Du kan selvfølgelig optimalisere for kostnader, men hva hvis det fører til at timeplanene blir urettferdige for medarbeiderne, ikke tar hensyn til balansen mellom arbeid og fritid, ofte endres i siste øyeblikk og ignorerer arbeidstidsdirektivet?

Slik tidsplanlegging er en sikker måte å ødelegge arbeidsmoralen på. Medarbeidernes tilfredshet og engasjement stuper, men ikke nok med det: Kundetilfredsheten blir også skadelidende. Det kan godt hende at du får redusert kostnadene, men det kommer til å gå hardt ut over medarbeider- og kundetilfredsheten.

Hvis du i stedet optimaliserer for medarbeidertilfredshet, kan du plutselig høste alle fordelene med tilfredse medarbeidere.

I løpet av de siste årene har det skjedd et skifte mellom millenniumsgenerasjonens og generasjon Zs karriereprioriteringer. Det viktigste nå er å ha en god balanse mellom arbeid og fritid. De virkelige fordelene med «happynomics» (tilfredshetsøkonomi) stammer fra dette skiftet. Medarbeidere som har en bedre balanse mellom arbeid og fritid (noe de får gjennom fleksibelt arbeid), er mer engasjerte og tilfredse, og de skaper større verdier for virksomheten.  

Hvor store er egentlig de økonomiske fordelene ved engasjerte medarbeidere? Engaging Works har dokumentert at bedrifter med tilfredse medarbeidere kan oppnå 20 prosent høyere fortjeneste og produktivitet, lavere personalomsetning og fravær, bedre kundeservice og -tilfredshet samt en rekke helse- og velværefordeler.

Kort sagt: Hvis du optimaliserer for medarbeidertilfredshet, optimaliserer du også for kostnader og kundetilfredshet. Tilfredse medarbeidere er mer produktive og effektive og holder med det kostnadene nede, og de gir kundene bedre service og skaper høy kundetilfredshet.

Hvor du velger å optimalisere, er selvfølgelig helt opp til deg. Vi ser imidlertid hele tiden at de virksomhetene som gjør det bedre enn konkurrentene sine, er de som prioriterer medarbeidernes tilfredshet og velvære.

Konklusjonen er at tilfredse medarbeidere gir deg en vellykket og lønnsom virksomhet.

 

Hvis du vil vite mer, kan du laste ned vår gratis veiledning og se hvordan kunstig intelligens kan hjelpe deg med å effektivisere arbeidsstyrken.

Last ned veiledningen

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.