US/Global

Gratis kommunikasjonsmodul

Vi lever i en vanskelig tid, og derfor vil alle virksomheter som registrerer seg, kunne kommunisere enkelt og effektivt med medarbeiderne sine via kommunikasjonsappen Quinyx i de neste seks månedene.

Oslo, 18. mars 2020 – Ingen, verken enkeltpersoner eller virksomheter, er upåvirket av COVID-19-pandemien. Siden virusutbruddet begynte, har det blitt stadig tydeligere hvor viktig informasjon og kommunikasjon er for at vi alle skal holde oss friske og trygge. Kommunikasjon kan være ekstra utfordrende for alle de medarbeiderne som ikke har en fast kontorplass med tilgang til PC. Disse utgjør 80 prosent av arbeidsstokken på verdensbasis og har til nå ofte manglet løsninger for effektiv og konsistent kommunikasjon.

Som et direkte svar på COVID-19-pandemien, og i tråd med målet vårt om å gi millioner av mennesker en bedre arbeidshverdag, gir vi nå fri tilgang til kommunikasjonsmodulen og mobilappen vår for alle virksomheter som har behov for å gjøre det lettere for arbeidsgivere og medarbeidere å snakke sammen.

Tilgangen er gratis og uten bindinger eller forpliktelser.

Vi lever i en vanskelig tid, og derfor vil alle virksomheter som registrerer seg, kunne kommunisere enkelt og effektivt med medarbeiderne sine via kommunikasjonsappen Quinyx i de neste seks månedene. Der kan virksomheter og medarbeidere se og dele informasjon om virksomhetens status, bemanningsbehov, åpningstider, nye retningslinjer og prosedyrer samt generell informasjon om hvordan COVID-19-pandemien arter seg fra dag til dag. Slik toveiskommunikasjon kan bidra til at virksomheten holder seg operativ i denne krisetiden (og gi kontinuitet og robusthet på lengre sikt).


Med vår gratis kommunikasjonsmodul kan du

  • kommunisere raskt med alle: Qmail er et mer effektivt verktøy enn både e-post og intranett, ettersom det ikke krever en egen e-postkonto, men fungerer ved at arbeidsgivere og ledere sender viktige beskjeder via en mobilapp direkte eller som masseutsendelse til alle medarbeidere.
  • måle stressnivået: Med Pulse kan du raskt og effektivt finne ut hvordan medarbeiderne har det – føler de seg trygge, bekymrer de seg eller er de syke? Medarbeidere kan enkelt svare på undersøkelser direkte i appen og blir varslet gjennom pushvarsling på telefonen.
  • få enkel tilgang til medarbeidernes kontaktinformasjon: Et register over personer gir virksomheten rask tilgang til kontaktinformasjon, slik at alle kan informeres om viktige konsekvenser av COVID-19-krisen.
  • anerkjenne god innsats: Med Badge kan du via appen anerkjenne medarbeiderne for innsatsen de legger ned, og gi dem ekstra motivasjon i en vanskelig og usikker tid.

Virksomheter som er interesserte i å benytte kommunikasjonsmodulen og mobilappen, kan sende en forespørsel ved å klikke på knappen nedenfor.
Noen fra teamet vårt vil ta kontakt med dere innen 24 timer.

Få fri tilgang

80 prosent av arbeidsstokken på verdensbasis jobber ikke på kontor. Likevel går bare én prosent av programvareinvesteringene til teknologier for kontorløse jobber. Det betyr at mange kontorløse arbeidere mangler de effektive kommunikasjonsverktøyene som kontorarbeidere bruker (som Slack, Microsoft Teams og Airtable), og som er viktige for å kunne kommunisere i krisetider. Dermed risikerer de kontorløse arbeiderne å føle seg mer isolerte, engstelige og dårlig informerte om hva COVID-19 vil få å si for virksomheten og jobben deres.

Medarbeiderne kan bruke mobilappen til å motta eller sende meldinger, og det vil gi dem en følelse av stabilitet og av å være informert, noe vi håper vil gi mindre engstelse, ensomhet og usikkerhet. Kommunikasjonsverktøyet vil fungere som en kilde til korrekt, nøyaktig og oppdatert informasjon om jobben deres, samt til retningslinjer og instrukser, slik at de ikke feilinformeres gjennom rykter, upålitelige mediekilder eller sosiale medier.

Våre tanker går til alle rundt om i verden som er rammet av COVID-19.

Ta vare på dere selv.
Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.