US/Global

Slik øker du engasjementet blantdine ansatte

På en skala fra 1–10: Hvor opptatt er du av medarbeiderengasjementet i bedriften din, og hvor viktig er det for deg at de ansatte trives på jobb? ..

På en skala fra 1–10: Hvor opptatt er du av medarbeiderengasjementet i bedriften din, og hvor viktig er det for deg at de ansatte trives på jobb?

Hvis dette ikke er blant dine topprioriteter, bør du lese videre. Et høyt medarbeiderengasjement er nemlig helt avgjørende for at bedriften din skal lykkes. Virksomheter som ignorerer dette, vil fort havne i problemer. Dette er fordi bedrifter som har engasjerte ansatte, alltid utkonkurrerer bedrifter med umotiverte ansatte.

Tradisjonelt sett har medarbeiderengasjement blitt målt etter hvor produktive eller «fornøyde» de ansatte er, men faktisk handler det om mye mer enn dette. I en artikkel for Harvard Business Review beskriver John Baldoni engasjerte ansatte som: «Mennesker som ønsker å dra på jobb, forstår jobben de gjør, og vet at innsatsen deres bidrar til bedriftens suksess».

 

KLARE FORDELER

Engasjerte ansatte fører med seg en rekke fordeler for bedriften. De er lykkeligere, sunnere og mer motiverte, noe som vil gjøre bedriften din mer lønnsom. Ifølge en Gallup-undersøkelse opplever bedrifter med engasjerte ansatte en 22 prosent økning i lønnsomheten. I tillegg viser forskning utført av Watson Wyatt at bedrifter med høyt medarbeiderengasjement, leverer en 64 prosent avkastning for sine aksjonærer over en femårsperiode, sammenlignet med 21 prosent for bedrifter med lavt engasjement blant de ansatte.

Gallup-undersøkelsen viste også at bedrifter med engasjerte ansatte scorer opptil 20 prosent høyere på kundetilfredshetsundersøkelser enn bedrifter med lavt medarbeiderengasjement. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor det er slik. Fornøyde ansatte som føler seg verdsatt i jobben sin, strekker seg enda lenger for å blidgjøre kundene dine. Den samme undersøkelsen viste også at produktiviteten blant engasjerte ansatte er 20 prosent høyere enn hos umotiverte ansatte.

Ifølge Confederation of British Industry er dessuten sykefraværet blant umotiverte ansatte dobbelt så høyt som hos engasjerte ansatte. I tillegg blir engasjerte ansatte værende lenger i jobbene sine.

 

SMÅ ENDRINGER, STORE GEVINSTER

Nyoppstartede bedrifter, teknologiselskaper og markedsføringsbyråer får det til å se enkelt ut å skape moro på arbeidsplassen. Daglig yoga, bordtennisbord og stilige sosiale soner er bare noen av tiltakene som brukes for å få opp arbeidsmoralen. Men hvordan kan man øke medarbeiderengasjementet i for eksempel hotell- og butikkbransjen, hvor det er stor gjennomtrekk av medarbeidere og et stort antall deltidsansatte?

Faktisk er det enklere enn mange tror, og noen små endringer kan ha en stor effekt.  Restaurantkjeden Benugo opplevde for eksempel en 100 prosent forbedring i kommunikasjonen blant de ansatte – og økt engasjement som et resultat – ved å ta i bruk en personalplanleggingsløsning.

Ved å bruke teknologi til å skape en sterk kultur, legge til rette for bedre kommunikasjon og skape oversiktlige og ryddige vaktplaner kan du ta medarbeiderengasjementet i bedriften din til et nytt nivå.

Dine ansatte er det som utgjør forskjellen mellom deg og konkurrentene dine, og det største konkurransefortrinnet du har. Over 90 prosent av lederne som deltok i en undersøkelse utført av HR.com, mener at medarbeiderengasjement og bedriftens resultater går hånd i hånd, og de tror det har størst innvirkning på kundeservice og produktivitet.

Likevel ser vi fortsatt tall som viser at over 80 prosent av ansatte ikke er engasjerte på jobb. Kombiner dette med en millienniumsgenerasjon som raskt bytter jobb hvis de ikke trives på arbeidsplassen, så er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor det er så viktig å ha fornøyde ansatte.

 

GRATIS GUIDE

Som du nå sikkert har forstått, er det svært viktig å holde dine ansatte engasjerte og motiverte.

Vi ønsker at du og bedriften din skal lykkes. Derfor har vi laget en gratis guide som viser deg åtte enkle måter å øke medarbeiderengasjementet og samtidig redusere gjennomtrekket av ansatte på. Du kan laste den ned ved å klikke på lenken nedenfor.

 

 Last ned guiden

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.