US/Global

3 hovedfordeler med KI og datadrevet personalplanlegging

Kunstig intelligens har allerede stor betydning i personalplanleggingsbransjen, og hjelper virksomheter med å optimalisere områder som kundetilfredshet, kostnader og medarbeidertilfredshet.

Hva enten vi kaller det personalstyring, personaladministrasjon, personalplanlegging eller noe annet: I denne bransjen er forandringene rett og slett enorme. Hvis vi bare går noen få år tilbake, ble arbeidstider og vaktlister skrevet ned på papirark eller produsert i et regneark av en stakkars sjel foran en datamaskin.

Nå er situasjonen en annen.

Med programvare for personalplanlegging (WFM, Workforce Management) kan komplekse tidsplaner opprettes automatisk, basert på regler, prognoser og variabler du selv fastsetter. Ansatte varsles om skiftene sine ved hjelp av en app der de også enkelt kan bytte eller sette seg opp på ledige skift. Og kommunikasjon og medarbeiderengasjement har blitt sentrale bestanddeler i effektiv WFM-programvare. 

Denne intelligente programvaren er løsningen for virksomheter verden over der de ansatte ikke har faste kontorplasser, og benyttes for å administrere arbeidsstokkene mer effektivt, bli mer produktive og i siste instans tilby kundene en bedre service og opplevelse. Kunstig intelligens (AI) og maskinlæring vil dessuten sørge for at programvaren bare blir mer og mer treffsikker med tiden. 

I denne artikkelen forklarer vi betydningen av datadrevet personalplanlegging og de ulike måtene bedriften din kan ha nytte av den på. Hvis du er interessert i å finne ut mer om kunstig intelligens i kombinasjon med verktøy for personalplanlegging, kan du også lese den nyeste veiledningen vår – Effektiviser arbeidsstyrken med kunstig intelligens: Alt du trenger å vite om personalplanlegging. 

Fordelene med datadrevet personalplanlegging

Før vi går nærmere inn på fordelene ved datadrevet WFM-programvare, er det viktig å forstå hva vi mener med begrepet. 

AI- og datadrevet personalplanlegging innebærer å

  • bruke data fra personalplanleggingsløsningen din til å ta sikrere beslutninger for bedriften og medarbeiderne
     
  • stimulere til bedre medarbeiderengasjement, skape sterkere avkastning på investeringer og oppnå større innsikt i virksomheten

  • ta i bruk verktøy, arbeidsflyter og løsninger som ikke har vært mulig tidligere

  • tilveiebringe en fremtidig løsning som proaktivt forsyner deg (brukeren) med foreslåtte tiltak, basert på tillært adferd og automatiserte prediksjoner

Datadrevet personalplanlegging gir deg verktøyene for å kunne velge hvor og hvordan du optimaliserer virksomheten din – og får det beste ut av arbeidsstyrken.

Dette vil gi følgende fordeler for virksomheten:

1. Effektiv administrasjon på et helt nytt nivå

Virksomheter som benytter WFM-programvare, opplever allerede en betydelig reduksjon i tiden det tar å utføre administrasjonskrevende oppgaver som for eksempel lønnskjøring og utarbeiding av tidsplaner. I takt med at programvaren utvikles videre, kommer denne fordelen til å bli stadig mer åpenbar. Tiden det tar å kjøre lønninger, kan reduseres fra dager til timer, og kompliserte tidsplaner og prognoser kan utarbeides raskere og mer nøyaktig. 

Mindre tid på administrasjonsarbeid betyr at ledere kan bruke mer tid på sine ansatte samt på å utvikle virksomheten eller konsentrere seg om salg og kunder. Dette er initiativer som til syvende og sist spiller en viktig rolle for bedriftens fremtid og resultater.


2. Økt salg

Bedre prognoser og optimalisering av virksomheten medfører også at du kan ha det riktige personalet på riktig sted, akkurat når du trenger dem. Dette er til hjelp for å kunne gi kundene en bedre service og opplevelse samtidig med at salget maksimaliseres. 

 

3. Reduserte kostnader

Datadrevet personalplanlegging kan hjelpe deg til å kutte kostnader overalt i organisasjonen – fra redusert overtidslønn til bedre fraværsstyring (inkludert reduksjon av ikke-planlagt fravær). Det vil hjelpe deg i prosessen med å veie planlagte kostnader mot resultater for å utarbeide den mest lønnsomme planen for hvordan du skal disponere ressursene dine.


Kunstig intelligens gir avkastning på investeringer

Kunstig intelligens og datadrevet personalplanlegging hjelper deg ganske enkelt til å jobbe smartere. Det gjør hverdagen din enklere, personalet og kundene mer tilfredse og bedriften mer vellykket og lønnsom.

Her ser du avkastningen som en av kundene våre oppnådde ved å investere i en personalplanleggingsløsning med kunstig intelligens. Eksempelet viser avkastningen over 6 måneder for en virksomhet med 30 butikker og 300 ansatte.


Screenshot 2020-05-12 at 11.16.03

Du kan finne ut mer ved å se webinaret vårt og lære hvordan du effektiviserer arbeidsstyrken med datadrevet personalplanlegging.

Se webinaret

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.