US/Global

Derfor er forretninger og fleksible vaktplaner en god miks

Koronakrisen har brakt med seg store omveltninger i måten vi jobber på, og vi kan trygt si at et fleksibelt arbeidsliv i 2020 har blitt viktigere enn noensinne.

Koronakrisen har brakt med seg store omveltninger i måten vi jobber på, og vi kan trygt si at et fleksibelt arbeidsliv i 2020 har blitt viktigere enn noensinne.

Mens hvitsnipparbeidere rundt om i verden har kunnet jobbe hjemmefra og nyte godt av fleksible arbeidsrutiner, gjelder ikke nødvendigvis det samme for andre arbeidstakere. Dette er et voksende problem, som Covid-19 har gjort akutt, og det tvinger virksomheter til å bli mer fleksible og reagere umiddelbart på de uforutsigbare omstendighetene rundt dem.

Nøyaktig hvorfor er det et problem? Alarmerende tall som avdekkes i vår nye rapport The State of the Deskless Workforce, viser at nesten halvparten av arbeiderne sier at de frykter å få sparken dersom de bytter skift med en kollega. Dessuten innrømte tre fjerdedeler at de gikk på jobb når de var syke, fordi vaktplanene deres ikke var fleksible og de ikke fikk sykepenger.

Selv om mye gjøres rundt om i verden for å komme frem til en ny normaltilstand – for forbrukere og arbeidstakere – er det avgjørende å få på plass fleksible vaktplaner for alle dem som ikke er kontormedarbeidere og funksjonærer. 

Men hvorfor er dette så viktig, hva er situasjonen med hensyn til vaktplanordninger nå, og hvordan kan du selv oppnå mer fleksible vaktplaner for dine ansatte?

Hvorfor er fleksible vaktplaner viktig?

En fjerdedel av alle arbeidere som har besvart spørsmålene våre, sier at de heller vil ha større fleksibilitet enn lønnsøkning. Fleksible vaktplaner gjør det ikke bare mulig å reagere på uforutsett etterspørsel – de gir deg også mer fornøyde ansatte og en mer effektiv virksomhet, og sikrer i siste instans at kundene får bedre service.

Som et resultat av Covid-19 er det akkurat nå spesielt vanskelig å utarbeide etterspørselsprognoser, og det er svært utfordrende å få vaktplaner som er fastsatt én eller to uker i forveien, til å fungere og matche behovet. 

Derfor er verktøy som støtter fleksible arbeidsrutiner, i ferd med å bli uvurderlige. Med slike kan du justere vaktplaner øyeblikkelig ut fra sanntidsdata, og sørge for at du har de rette folkene på rett sted til rett tid. Det betyr også at det blir mye lettere for medarbeiderne dine å få fri til sosiale sammenkomster eller feiringer som er viktige for dem.

 

Hva er situasjonen for fleksible vaktplaner nå?

Skiftarbeidere har sjelden kontroll over vaktplanene sine. Dette kan påvirke hverdagen deres kraftig og gjøre det vanskelig for dem å planlegge ting utenfor jobben. For deltidsarbeidere, ansatte uten kontorplass eller personer som jobber i gig-økonomien, gjør dette det også vanskeligere å ha flere jobber og en noenlunde forutsigbar inntekt, ettersom arbeidstimene deres kan variere mye.

Resultatene fra rapporten vår viste at arbeidere for tiden ikke klarer å oppnå en balanse mellom arbeid og fritid, og at to av tre personer gir avkall på søvn, hobbyer og normale spisevaner på grunn av rigide vaktplaner. 

Arbeidere hevdet av samme grunn at de også regelmessig ble nødt til å velge mellom privatliv og jobb, og flertallet gikk glipp av sosiale sammenkomster (81 %), eller store hendelser som begravelser og bryllup (65 %).

De yngre generasjonene følte seg dessuten i større grad knyttet til jobben sin. Studien vår viser at personer mellom 18 og 24 år er mer tilbøyelige til å prioritere jobben fremfor trening og restitusjon.

Sammenlignet med andre aldersgrupper i arbeidsstyrken, er de yngre («generasjon Z» og «millenniumsgenerasjonen») mer tilbøyelige til å prioritere jobb fremfor helse og fritid. Rigide vaktplaner, i tillegg til lengre arbeidsuker og stagnerende lønninger, kan medføre økt forekomst av utbrenthet blant personer i disse aldersgruppene.

 

Hvordan kan du gjøre vaktplanene mer fleksible?

Fleksibilitet koker ned til å kunne tilby dine ansatte et valg, og å ha de rette verktøyene på plass for å gjøre prosessen sømløs og smertefri.

Gig-økonomiens fremvekst og vårt endrede syn på arbeid gjør at de aller fleste nå kan nyte godt av fleksible arbeidsordninger. Verktøy som en app-basert vaktlisteplanlegging kan bidra til å gjøre dette til en realitet, og det samme kan en kultur som støtter fleksible arbeidsrutiner og enklere kommunikasjon mellom ledere og ansatte. 

Dette åpner også for fleksibelt arbeid ved at arbeidstakerne enkelt kan bytte skift samtidig som lederne får et sett av enkle verktøy for å gjøre flere skift tilgjengelige og bemanne ledige skift – funksjoner som også kan automatiseres takket være fremskritt innen kunstig intelligens og maskinlæring. Dette gjør virksomheten din enda mer effektiv og produktiv.  


Konklusjon

Rigide vaktplaner kan føre til at ansatte uten kontorplass forsømmer sin fysiske og mentale velferd – noe som vil gå ut over arbeidsytelse og helse i tillegg til at det skader virksomheten, knuser produktiviteten og reduserer effektiviteten.

Hvis 2020 har noen lyspunkter, finner vi dem i hvordan virksomhetene tvinges til å reagere og ta i bruk teknologi som kan sikre deres egen fremtid. 

For å få større innsikt og bli bedre i stand til å analysere problemer og behov, last ned rapporten vår om tilstanden for ansatte uten kontorplass i 2020.

Last ned rapport

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.