US/Global

Produktlansering: Få en forbedret, heldekkende oversikt over arbeidsstyrken og virksomheten med Advanced Analytics

Synkende medarbeiderengasjement er en tendens som kan spores over hele verden. Tallene taler for seg: 83 prosent av skiftarbeidere som svarte på ..
by Morten Sørlundsengen
 | 
31.03.2022

Synkende medarbeiderengasjement er en tendens som kan spores over hele verden. Tallene taler for seg: 83 prosent av skiftarbeidere som svarte på spørsmålene i undersøkelsen vår, sier at underbemanning skaper et mer stressende arbeidsmiljø, 58 prosent har vurdert å slutte i jobben sin fordi de ikke trives, og en tredjedel sier at de ville foretrekke større fleksibilitet fremfor en lønnsøkning. Det er en oppskrift på katastrofe hvis man ikke forstår hva som egentlig foregår i ens egen virksomhet.

Trender som disse er vanskelig å identifisere hvis du mangler datadrevne innsikter om situasjonen «på gulvet» i organisasjonen. Identifikatorer/KPI-er er ikke enkle å få fatt i, og spesielt er de vanskelige å visualisere på en lettfattelig og sammenlignbar måte på tvers av distrikter, enheter og lokaliseringer.

Dette er en av hovedgrunnene til at vi utviklet Advanced Analytics.

Advanced Analytics (avansert dataanalyse) gir deg en forbedret, heldekkende oversikt over arbeidsstyrken og virksomheten. Med alle de viktigste tallene samlet på ett sted (og i en form som gjør dem enkle å forstå) blir det mye lettere å ta bedre beslutninger, øke medarbeidertilfredsheten, sikre etterlevelse og styrke forretningsresultatene.

 

advanced-analytics-simplified-wfm-data

Derfor er Advanced Analytics så nyttig

I en større grad enn hva som noensinne har vært mulig tidligere, kan du nå se den direkte effekten av de andre løsningene våre direkte i Quinyx. Advanced Analytics er fullstendig forhåndsintegrert med Quinyx' personalplanleggingsdata, slik at du slipper alt arbeid med skreddersydde integrasjoner.

Du kan se hvordan løsningen vår for bemanningsplanlegging effektiviserer virksomheten og minimaliserer over- eller underbemanning i størst mulig grad, eller hvordan vår AI-drevne bemanningsoptimalisering reduserer manglende etterlevelse. Og ikke minst blir det mulig å se hvordan medarbeiderne dine engasjerer seg i virksomheten – alt altså på samme sted.

I tillegg til det ovenstående hjelper vi deg med å identifisere muligheter som åpner seg på alle disse områdene. De intuitive dashbordene våre gir deg en inngående forståelse av arbeidsstyrkens behov og smertepunkter.

Med Advanced Analytics kan du:

  • Optimalisere alle deler av virksomheten. Du vil kunne forstå medarbeiderne og virksomheten bedre enn noensinne, gjennom viktige tall som planlagte kontra faktisk arbeidede timer, fraværstimer, overtid, skifttyper og kostnader.

  • Sikre etterlevelse. Med denne unike funksjonen som er ny for industrien, kan du forebygge regelbrudd på alle nivåer – som yrkes- og arbeidslovgivning, arbeidstidsregler og medarbeiderpreferanser – i forbindelse med bemanningsplanlegging.

  • Forbedre medarbeiderengasjementet. Med tall som måler medarbeidernes tilfredshet, vil du alltid vite hvordan de klarer seg (denne funksjonaliteten er snart på plass).

 

advanced-analytics-screen-new

 

Advanced Analytics vil gi deg et klarere bilde av utfordringene som skiftarbeiderne dine står overfor i ulike distrikter, enheter og lokaliseringer rundt om i verden. Du kan dele denne informasjonen raskt og eksportere rapporter – både til toppledelsen og lokalt – med bare noen få klikk. Og med sømløs deling på vanlige kommunikasjonsverktøy parallelt med evnen til å automatisere kvartalsvise, månedlige eller ukentlige rapporter, vil all viktig informasjon bli fanget opp og formidlet. Muligheten til å øke produktiviteten, redusere fravær og kontrollere kostnader er nå tilgjengelig for deg.

Kort fortalt har vi tatt alle de avanserte analysefunksjonene som allerede eksisterer i Quinyx, og gjort dem enda bedre. 

I stedet for å ta vårt ord for det, oppfordrer vi deg imidlertid til å sjekke det ut selv. Book en Advanced Analytics-demonstrasjon i dag og forbered deg på å se virksomheten din i et nytt lys.

Book demo

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.