US/Global

Total Economic Impact- undersøkelse viser at Quinyx-plattformen for bemanningsplanlegging ga en kapitalavkastning på 376 %

Quinyx, en ledende AI-drevet plattform for bemanningsplanlegging, har kunngjort resultatene fra The Total Economic Impact™ (TEI) for Quinyx, en undersøkelse gjennomført av Forrester Consulting.
by Morten Sørlundsengen
 | 
04.11.2022

Oslo – 3. november 2022: Quinyx, en ledende AI-drevet plattform for bemanningsplanlegging, har kunngjort resultatene fra The Total Economic Impact™ (TEI) for Quinyx, en undersøkelse gjennomført av Forrester Consulting. Undersøkelsen viste at Quinyx ga en kapitalavkastning på 376 % (Return on Investment, ROI) og en besparelse på USD 1,4 millioner basert på 50 % reduksjon i overtidskostnader i løpet av tre år, noe som resulterte i USD 3,67 millioner i netto nåverdi. 

Quinyx bestilte TEI-undersøkelsen for å beregne hvilke kostnadsbesparelser en organisasjon kan oppnå ved å bruke programvaren til å bedre de ansattes opplevelse, redusere planleggingstid og mer nøyaktig forutsi behovet for arbeidskraft på grunnlag av historiske data. 

Basert på intervjuer med fire Quinyx-kunder samlet Forrester Consulting sammen de enkelte resultatene slik at de utgjorde én sammensatt forhandler med 260 butikker, 3900 ansatte og en inntekt på USD 1 milliard per år, noe som førte til følgende hovedfunn: 

  • USD 1,5 millioner i tidsbesparelser for ledere ved å redusere tiden som medgår til å opprette arbeidsplaner med to timer per butikksjef per uke 
  • USD 600 000 i ekstra tidsbesparelser for førstelinjeansatte ved at de sparte én halvtime per lønnsperiode ved å unngå manuell timeføring
  • USD 751 500 i besparelser ved å forutsi behovet for arbeidskraft ved å bruke datainformasjon, slik at organisasjonen kunne utnytte de ansattes arbeidsavtaler maksimalt og plotte inn de sesongmessige tidspunktene der det var stor etterspørsel etter folk.  
  • 50 % reduksjon i overtidskostnader og besparelser på USD 1,4 millioner ved at butikken med større nøyaktighet kunne forutsi optimalt antall ansatte på et skift 

Utover de kvantitative tallene pekte undersøkelsen også på de andre fordelene ved å benytte Quinyx: 

  • Større kundetilfredshet – organisasjonene forbedret kundeopplevelsen ved å bruke det riktige antallet ansatte til å yte service, noe som resulterte i økt kundetilfredshet 
  • Bedret opplevelsen for de ansatte – organisasjonene bidro til å gi de ansatte en bedre balanse mellom jobb og fritid via en brukervennlig app som varslet dem om skiftendringer, slik at de enkelt kunne bytte skift og be om avspasering
  • Mer effektivt samsvar og bedre rapportering – organisasjonene kunne enkelt opprette personlige ansattrapporter over utførte arbeidstimer på kortere tid  

Før Quinyx ble implementert, fant undersøkelsen at hver kunde jobbet med enkle og primitive planleggingsverktøy som ikke ga reell innsikt i bedriftens behov. 

Én kunde sa følgende: «Når du gjør alt manuelt, har du ingen anelse om hva du kan forvente klokken to på en fredag ettermiddag. Det er ingenting som er proaktivt. Quinyx’ forutsigelse av behovet fjernet enhver form for gjetning.» 

Takket være bedre tidsrapportering, automatisk dokumentasjon og lønnsfunksjoner, kunne organisasjonene redusere tiden som var avsatt til administrative oppgaver og planlegge mer effektivt for sesongbaserte ansettelser. En kunde sa det slik: «Vi snakker om en halv million dollar i året [i besparelser] bare for arbeid med lønninger. Hvor mye kunne egentlig skyldes bedre håndtering av sesongmessig innleie? Det å beregne dette behovet korrekt kan ha enormt mye å si for utfallet av sesongen. Det er på dette området vi tror vi får mest nytte av Quinyx.»

Erik Fjellborg, toppleder i Quinyx, sier: «Resultatene fra Forresters TEI-undersøkelse bekrefter igjen den verdien vi gir til kundene våre og balansen mellom arbeid og fritid som førstelinjeansatte over hele verden nyter godt av.» 

Last ned hele TEI-undersøkelsen ved å klikke her.

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.