US/Global

De 5 beste måtene å redusere lønnskostnadene på

At bedrifter forsøker å finne måter å redusere og kontrollere lønnskostnader på, er ikke noe nytt. Dårlig styring av disse kostnadene kan raskt føre ..

At bedrifter forsøker å finne måter å redusere og kontrollere lønnskostnader på, er ikke noe nytt. Dårlig styring av disse kostnadene kan raskt føre til at bedriften havner i problemer og må ty til drastiske tiltak for å bekjempe dem.

Som regel fører dette til en nedbemanning, enten ved å si opp ansatte eller redusere arbeidstimene deres, eller øke prisene og la kunden sitte igjen med regningen. Dette er også med på å gjøre bedriften mer sårbar for konkurranse, og spiser opp kapital som kanskje er satt av til markedsføring og salg.

Men hva om vi fortalte deg at det er mulig å redusere kostnadene samtidig som du forbedrer produktiviteten, øker inntektene, engasjerer de ansatte og leverer en fantastisk opplevelse for kundene dine?

Finn ut hvordan Boots sparer tid og penger
ved å ta i bruk en moderne personalplanlegginsløsning

Vi gir deg de beste tipsene til å få kontroll på hvor mye penger du bruker på ansatte, og senke prosentandelen denne kostnadsposten utgjør av totalkostnadene dine.

Enten du jobber i detaljhandelen, hotellbransjen, logistikkbransjen eller helsevesenet, finnes det måter å øke salget og kundetilfredsheten på samtidig som du styrer arbeidsstyrken din mer effektivt.

Her gir vi deg fem tips til hvordan du kan kontrollere lønnskostnadene mer effektivt (du kan også klikke her for å se vårt gratis 'on-demand' webinar om hvordan du reduserer lønnskostnader uten å si opp ansatte):

 1. Bruk et optimaliseringsverktøy

Det er begrenset hva du kan gjøre med penn, papir og et Excel-regneark. Med et godt optimaliseringsverktøy kan du imidlertid automatisere vaktplaner basert på prognosene dine, kommunisere med dine ansatte på en enkel og effektiv måte og øke lønnsomheten.

Det finnes en rekke ulike optimaliseringsverktøy på markedet som gjør det harde arbeidet for deg. Ifølge næringsforskning utført av TechNavio, sparer bedrifter som bruker en personalplanleggingsløsning som optimaliseringsverktøy, gjennomsnittlig ni timer per uke for hver leder.

2. Få bedre innsikt i bedriften din

Selv om et optimaliseringsverktøy hjelper deg et godt stykke på vei, er det ikke en tryllestav. For å få mest mulig ut av verktøyet og oppnå de beste resultatene må du også forstå virksomheten din. En god start kan være å stille følgende spørsmål:

  • Når kommer kundene dine til å dukke opp?
  • Når er de travleste periodene?
  • Når foretar kundene dine flest kjøp?
  • Når har de mest behov for personlig veiledning?
  • Hvordan utvikler bedriften seg?

Jo bedre innsikt du har i bedriften din, desto enklere blir det å planlegge – noe som vil bidra til å redusere lønnskostnadene.

 3. Ha riktige mennesker på rett plass til rett tid

Smartere vaktplanlegging er enkelt, og optimalisering og automatisering av vaktplanleggingen gjør at du sparer tid, noe som igjen fører til økt produktivitet og effektivitet.

Å ha nok ansatte på jobb til enhver tid for å møte kundenes behov, er avgjørende for at bedriften din skal lykkes og oppnå gode resultater.

Med smartere vaktplanlegging sørger du for at de planlagte timene er i tråd med budsjetterte timer. Samtidig vil du dramatisk redusere tiden ledere bruker på administrative oppgaver og oppnå ytterligere kostnadsbesparelser.

 4. Engasjer dine ansatte

Et høyt medarbeiderengasjement er avgjørende for at bedriften din skal lykkes. Ifølge en Gallup-undersøkelse opplever bedrifter med engasjerte ansatte en 22 prosent økning i lønnsomheten. I tillegg viser forskning utført av Watson Wyatt at bedrifter med høyt medarbeiderengasjement, leverer en 64 prosent avkastning for sine aksjonærer over en femårsperiode, sammenlignet med 21 prosent for bedrifter med lavt engasjement blant de ansatte.

Dette er fordi engasjerte ansatte er mer produktive. De jobber hardere og strekker seg litt lenger for å yte den beste servicen til kundene dine.

 5. Lag mer treffsikre prognoser

Gode prognoser spiller en viktig rolle når det gjelder å redusere lønnskostnadene. Det kan være utfordrende å vite hvor mange ansatte du må ha på jobb for å dekke kundeetterspørselen. Med nøyaktige prognoser vet du imidlertid når bedriften din vil oppleve travle perioder, og lar deg planlegge for disse deretter.

Når du balanserer dine planlagte kostnader mot resultatene, får du den mest lønnsomme ressursplanen. Bedre prognoser går hånd i hånd med smartere planlegging, og gir deg informasjonen du trenger for å forsikre deg om at du alltid har de riktige menneskene på rett plass til rett tid.

Last ned vår gratis guide 'Effektiviser arbeidsstyrken med kunstig intelligens', for å finne ut mer om hvordan du kan kontrollere lønnskostnadene på en mer effektiv måte.

 

Last ned veiledningen

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.