US/Global

47% av alle som jobber i retail opplevd underbemanning

39 % har gått på jobb, selv om de har vært syke.
by Morten Sørlundsengen
 | 
15.06.2021
 • Dårlige arbeidsforhold, ufleksible arbeidsplaner og misnøye fører i dag til store utfordringer for ansatte uten kontorplass. Mange har følt seg tvunget til å gå syke på jobb i løpet av det siste året, og andre forteller at de har gått glipp av fritid og fått mindre muligheter til å hvile ut etter jobben. Dette er faktorer som påvirker helsen og trivselen generelt, og som på sikt kan ha en negativ effekt på både medarbeideren og virksomheten. Dette går frem av en ny studie utført av selskapet Quinyx, som leverer personalplanleggingsverktøy.

Oslo 15.6.2021:

Nesten 80 prosent av den globale arbeidsstyrken er ansatte uten kontorplass, og følger arbeidsplaner. De er for eksempel helsearbeiderne som tar seg av oss når vi blir syke, budbilsjåførene som sørger for at vi får levert varer fra nettbutikker i tide, og butikkpersonalet som fyller på hyllene når vi skal handle mat. Denne arbeidsstyrken er nødvendig for økonomien vår og holder samfunnet i gang – midt i en global pandemi – og i motsetning til andre ansatte har de ingen mulighet til å sette seg og jobbe trygt på hjemmekontor til pandemien er over.

For andre år på rad har Quinyx utført den globale undersøkelsen Ansatte uten kontorplass.

Globalt intervjuet vi mer enn 10 000 ansatte uten kontorplass om arbeidsmiljøet, utfordringene, ønskene og behovene deres, samt om hvordan de finner en god balanse mellom arbeid og fritid. I Norge ble 158 ansatte uten kontorplass intervjuet. Deltakerne i undersøkelsen jobber innenfor helse og omsorg, detaljhandel, produksjonsindustri, hotell og restaurant, lager og logistikk, samt facility management.

Ansattes helse: Nesten halvparten har jobbet syke

 • Nesten halvparten (39 %) av Norske ansatte uten kontorplass har gått på jobb, selv om de har vært syke.

 • En av grunnene ser ut til å være at mange er timeansatte og ikke har råd til å holde seg hjemme.

Det er urovekkende at så mange har jobbet syke under en global pandemi. Dette er en stor utfordring, siden det kan sette andre mennesker i fare og på lengre sikt medfører dårlig helse og utbrenthet blant de ansatte.

Dårlig balanse mellom arbeid og fritid

 • 54 % har gått glipp av sosiale arrangementer eller feriedager på grunn av arbeidsplanene sine.

 • 56% har erfart at jobben går utover fritiden som f.eks planlagt ferie.

 • 25 % av alle ansatte uten kontorplass ønsker seg en mer fleksibel arbeidsplan.

Tallene viser tydelig hvilke utfordringer ansatte uten kontorplass står overfor. Manglende fleksibilitet i arbeidsplanene gjør det umulig for de ansatte å finne en god balanse mellom arbeid og fritid. Det kan medføre lavt engasjement og dårlig trivsel på arbeidsplassen.

Dårlige arbeidsplaner skaper mye stress

 • 38 % føler seg presset av kolleger til å ta arbeidsskift som de ikke ønsker.

 • Nesten halvparten (46 %) av alle ansatte uten kontorplass har vurdert å si opp jobben fordi de er misfornøyde med arbeidsmiljøet. Innenfor helsesektoren er tallet enda høyere, nemlig 51 %.

 • Hele 83 % har arbeidsgivere som kontakter dem direkte per SMS eller telefon i fritiden. Bare 15 % har en arbeidsgiver som bruker en egen app til kommunikasjon om arbeidsplaner.

 • Halvparten (47 %) har opplevd problemer med underbemanning på grunn av uforutsigbar etterspørsel eller syke kolleger. For åtte av ti har dette påvirket arbeidsmiljøet negativt og gjort arbeidet betydelig mer stressende.

 • 41 % oppga at underbemanning medførte lengre ventetid for kundene.

 • Nesten 50 % mener at det finnes nok av andre jobbmuligheter.

Det er ikke bare manglende fleksibilitet i arbeidsplanene som skaper stress. Forandringer av arbeidsplaner i siste øyeblikk går kraftig utover trivselen blant de ansatte. Vanskeligheter med å bytte vakter er et problem for mange, og 15 prosent tror at deres overordnede kan reagere negativt hvis de ber om en endring.

Ta kontakt for mere informasjon:

Fredrik Selander
Director of Marketing - Product & Nordics
(+46) 706 65 64 45
fredrik.selander@quinyx.com

Morten Sørlundsengen
Country Manager
+(47) 90 64 27 94
morten.sorlundsengen@quinyx.com

Bli kjent med Quinyx og start reisen i dag

Oppgi din kontaktinformasjon under, så tar vi kontakt med deg for å avtale en uforpliktende demo.